ALS OVERHEID

GEEF OPDRACHTEN AAN DE BUURTINITIATIEVEN
Zorg dat mensen met een beperking mee kunnen participeren door hen te laten
produceren. Geef mensen de ruimte om hun eigen vrijwilligersvergoeding bij
elkaar te verdienen.

Help Atelier K&K deze initiatieven te ondersteunen en subsidieer onze kernactivitei-
ten structureel. Schep de voorwaarden waarin elk mens, ondanks zijn of haar
beperking zich kan ontwikkelen.

Atelier K&K wil vanuit de eigen expertise meedenken en meewerken aan het tot
stand komen van een buurthuis nieuwe stijl. Geef ons als klein vangnet de ruimte
om goed mee te functioneren. Vernieuwing in het welzijnswerk van beneden naar
boven daar willen wij voor staan.