BEGELEIDING

PROFESSIONELE EN DESKUNDIGE
ONDERSTEUNING EEN NOODZAAK:
MOTIVEREN, INSPIREREN, VEILIGHEID
BIEDEN EN STRUCTUREREN
De zelfhulpgroepen worden begeleid door professionals en vrijwilligers met talent,
die afkomstig zijn uit de doelgroep. Deze groepen kunnen leiden van isolatie
(voor deelname aan de zelfhulpgroep) tot volledige participatie (als vrijwilliger).

ZINVOLLE BIJDRAGE VOOR DE BUURT
Atelier K&K is dank zij de professionele ondersteuning die wij bieden een broed-
plaats geworden van/voor buurtinitiatieven. De begeleiding is er op gericht om de
deelnemers te stimuleren met te produceren voor hun buurt. Om op die manier een
voor hen zinvolle bijdrage te leveren aan het buurtgebeuren en het community
gevoel. De begeleiding is zakelijk gericht er moet sprake zijn van "winst" voor de
deelnemer en winst (buurtcohesie)voor de buurt. Het effect moet tevens zijn dat het
zowel gunstig uitpakt voor het netwerk van het atelier als voor dat van de deelnemer.