BUURTEVENEMENTEN

WIJ TREDEN GRAAG NAAR BUITEN EN DOEN
MEE MET GROTE BUURTEVENEMENTEN
Door als atelier een actieve rol te vervullen bij de grote buurtevenementen, het
Indische Buurt Festival, De Kansenmarkt, De Midwinterdroomtocht, openingen van
gebouwen en pleinen betrekken wij onze deelnemers bij belangrijke gebeurtenissen
in Oost. Wij treden naar buiten en ons netwerk wordt steeds groter. Onze deelne-
mers voelen zich verbonden met hun woonomgeving, hun buurt.