BUURTINITIATIEVEN

DANK ZIJ DE WIJKAANPAK ZIJN ER TAL
VAN BUURTINITIATIEVEN ONTSTAAN
IN AMSTERDAM OOST
Atelier K&K heeft zijn ontstaan mede te danken aan de Wijkaanpak in Oost.
Vanaf 2008 zijn er tal van initiatieven genomen door buurtbewoners. Dank zij de
betrokkenheid van de plaatselijke overheid en de woningbouwcorporaties hebben
een flink aantal initiatieven een duurzaam karakter gekregen (waaronder Atelier
K&K) en krijgt de Community een nieuwe impuls. Zo dragen wij een steentje bij
aan de Sociale Vernieuwing. Vernieuwing van beneden naar boven.