HOE WORDT UW
GELD BESTEED?

INHOUDELIJKE VERNIEUWING IS KWETSBARE
MENSEN VERBINDEN EN EEN STEM GEVEN
Als kleine zelfstandige stichting zonder hiërarchische structuur leggen wij onze prio-
riteit bij de uitvoering van het werk. Voor ons is er maar een weg die naar de inhou-
delijke vernieuwing leidt, kwetsbare mensen in Oost verbinden en ze een stem
geven. Ons financieel beleid is er op gericht om zo transparant mogelijk te zijn.

Onze kostprijs is €70 per uur. Wij maken inzichtelijk in onze aanvraag bij het Stads-
deel wat wij aan activiteiten leveren. Daarnaast komt er elk jaar een finacieelverslag
met accountantsverklaring. Voor 30% van onze uitgaven zijn wij aangewezen op
fondsen, sponsoren en donaties.