OVER ONS

ATELIER K&K EEN KLEINE MAAR FIJNE
VOORZIENING VOOR KWETSBARE BURGERS
IN DE INDISCHE BUURT
De Indische Buurt in Stadsdeel Oost is aangewezen als één van de veertig kracht-
wijken die aanspraak maken op geld uit de Wijkaanpak. Atelier K&K is een initiatief
van Mieke Maes, 30 jaar werkzaam als professional in het welzijnswerk in de Indi-
sche Buurt.

GENOMINEERD
In september 2008 wordt het idee voor Atelier K&K genomineerd tijdens een bijeen-
komst van de Timorplein Community (een denktank voor het vormgeven van ver-
nieuwende ideeën) en uitgeroepen tot het meest kansrijke project voor de buurt
door een jury met vertegenwoordigers van het Stadsdeel, de Timorplein Community,
Civic Zeeburg, het Oranje Fonds en de woningbouwcorporaties en ontvangt een
bedrag van € 15.000 uit de Wijkaanpak.1 VAN DE 5 BESTE INITIATIEVEN VAN NEDERLAND
In 2009 worden we genomineerd Door het dagblad Trouw als 1 van de 5 beste initi-
atieven in Nederland voor de Idealendag. Wij krijgen van de stad Amsterdam erken-
ning en ontvangen een bijdrage uit de Maatschappelijke Steunsubsidies.

EEN VERNIEUWENDE UITDAGING
In 2010 geeft Stadsdeel Oost aan Atelier K&K te zien als een vernieuwende uitda-
ging voor de Indische Buurt, geheel passend in de WMO-gedachte:
Dit initiatief versterkt de talenten in de buurt, verbindt kansarme met kansrijke bewo-
ners. Sedert die tijd ontvangen wij Maatschappelijke Steunsubsidie van het Stads-
deel voor onze kernactiviteiten en een bijdrage uit de Wijkaanpak.