REFERENTIES
Rob van Veelen
Participatiemakelaar Stadsdeel Oost.
Ambassadeur van Atelier K&K.
r.van.veelen@oost.amsterdam.nl

Kees Onderwater
Ex-manager van HVO-Querido.
Adviseur van Atelier K&K.
Kees.onderwater@planet.nl

AANBEVOLEN SITES
www.hvoquerido.nl
www.jekuntmeer.nl

Firoez Azarhoosh
Verbinder Timmorplein Community met Atelier K&K.
r.azarhoosh@chello.nl
Timorplein Community
Timorplein.community@gmail.nl

Jan Bol
Ontwerper van het logo en de website van Atelier K&K.
jan@bol-design.nl
www.bol-design.nl