SAMENWERKEN

MENSEN IN HUN "KRACHT" ZETTEN, ONTWIK-
KELING STIMULEREN DOE JE SAMEN
Wij werken samen met andere buurtinitiatieven, kunstenaars en buurtbewoners met
talent. In het atelier organiseren we verschillende workshops om de creativiteit te
prikkelen: Smartlappen zingen, koken, kunstwerken oppimpen, yoga, toneel…