ZELFHULPGROEPEN

"DE ONTMOETINGSPLAATS" WAAR
BIJZONDERE MENSEN ELKAAR STEUNEN,
ZICH VERDER ONTWIKKELEN EN HUN
KRACHTEN BUNDELEN
Atelier K&K wil kwetsbare buurtbewoners uit hun isolement halen door de deelne-
mers aan te spreken op hun kracht en talent. In de zelfhulpgroepen prikkelen wij
buurtbewoners om zich creatief te uiten, zich verder te ontwikkelen en om mee te
participeren in hun eigen stadsdeel Amsterdam Oost …
DE DINSDAGGROEP
Voor buurtbewoners met een psychische en of sociale beperking.
Deze groep is 5 jaar geleden gestart in samenwerking met HVO Querido . Belangrijk
voor deze groep is dat hun participatie in de eigen buurt wordt bevorderd. Het
uitbreiden van hun sociaal netwerk voorkomt isolement en maakt ze sociaal vaardig.
Wij streven er naar dat medebuurtbewoners een ander beeld krijgen van mensen
met een psychische beperking. Daarom betrekt Atelier K&K deze groep bij buurteve-
nementen en bij activiteiten van andere buurtinitiatieven in de Indische Buurt. Uit
deze groep is buurtinitiatief Kunst uit de Kast ontstaan.
MEER OVER "KUNST UIT DE KAST" >>
DE WOENSDAGGROEP
Voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers.
Het motto van deze groep is tijd nemen voor jezelf. Hun talenten zijn opvallend zij
koken graag en zijn op alle fronten creatief en tevens maatschappelijk bewogen. Zij
ondersteunen elkaar en zijn initiatiefrijk. Uit deze groep is buurtinitiatief De Proeverij
ontstaan. Sinds kort ondersteunen zij ook buurtbewoners met een medische indica-
tie bij het vinden van een passende woning in de Indische Buurt.
MEER OVER DE "PROEVERIJ" >>
DE DONDERDAGGROEP
Voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers.
Het motto van deze groep is tijd nemen voor jezelf. Hun talenten zijn opvallend zij
koken graag en zijn op alle fronten creatief en tevens maatschappelijk bewogen. Zij
ondersteunen elkaar en zijn initiatiefrijk. Uit deze groep is buurtinitiatief De Proeverij
ontstaan. Sinds kort ondersteunen zij ook buurtbewoners met een medische indica-
tie bij het vinden van een passende woning in de Indische Buurt.
MEER OVER DE "GOUDEN HANDEN" >>